Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13031-1/Oprava AC

STN EN 13031-1/Oprava AC

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13031-1/Oprava AC
Platnosť: Valid
Pages 8
language
EN
hard copy 0,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) without ability to print, with ability to copy 0,00€
c) with ability to print and copy 0,00€
Slovak title Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu
English title Greenhouses - Design and construction - Part 1: Commercial production greenhouses
Publication date 01. 01. 2023
Withdrawal date
ICS: 65.040.30
Triediaci znak: 73 5720
Úroveň zapracovania: idt EN 13031-1:2019/AC:2022
Vestník: 12/22
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies principles and requirements for the mechanical resistance and stability, serviceability and durability for design and construction of commercial production greenhouse structures, including their foundations, irrespective of the material used, for the professional production of plants (crops). Fire resistance-related aspects are not covered in this document.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)