Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO/IEC 27032

STN ISO/IEC 27032

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO/IEC 27032
Validity: Valid
Number of pages: 92
Language:
SK/EN
Paper: 31,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 28,62€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 31,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 41,34€
Slovak title Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návody pre kybernetickú bezpečnosť
English title Information technology. Security techniques. Guidelines for cybersecurity
Release Date: 01. 03. 2023
Date of withdrawal: 01. 06. 2024
ICS: 35.020, 35.040
Sorting character/National clasification code 97 4110
Level of incorporation: idt ISO/IEC 27032:2012
Official Journal 02/23
Amendments
Replaced by: STN ISO/IEC 27032:2024-06 (97 4110)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma poskytuje návod na zlepšenie stavu kyberbezpečnosti, pričom uvádza jedinečné aspekty tejto činnosti a jej závislosti od iných bezpečnostných domén, najmä: informačnej bezpečnosti, sieťovej bezpečnosti, internetovej bezpečnosti, a ochrany kritickej informačnej infraštruktúry (CIIP). Zahŕňa základné bezpečnostné postupy pre zain-teresované strany v kyberpriestore. Táto medzinárodná norma poskytuje: prehľad o kyberbezpečnosti, vysvetlenie vzťahu medzi kyberzpečnosťou a inými typmi bezpečnosti, definíciu zainteresovaných strán a opis ich úloh v oblasti kyberbezpečnosti, usmernenia na riešenie bežných problémov kyberbezpečnosti, a rámec umožňujúci zainteresovaným stranám spolupracovať pri riešení problémov kyberbezpečnosti.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Obsah
strana
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet 8
2 Použiteľnosť 8
2.1 Publikum 8
2.2 Obmedzenia 8
3 Normatívne odkazy 9
4 Termíny a definície 10
5 Skrátené výrazy 19
6 Prehľad 20
6.1 Úvod 20
6.2 Povaha kyberpriestoru 21
6.3 Povaha kyberbezpečnosti 22
6.4 Všeobecný model 25
6.5 Prístup 27
7 Zainteresované strany v kyberpriestore 28
7.1 Prehľad 28
7.2 Spotrebitelia 29
7.3 Poskytovatelia 29
8 Aktíva v kyberpriestore 30
8.1 Prehľad 30
8.2 Osobné aktíva 30
8.3 Aktíva organizácie 31
9 Bezpečnostné hrozby
v kyberpriestore 32
9.1 Hrozby 32
9.2 Zdroje hrozieb 34
9.3 Zraniteľnosti 34
9.4 Mechanizmy útokov 35
10 Roly zainteresovaných strán
v kyberbezpečnosti 38
10.1 Prehľad 38
10.2 Roly spotrebiteľov 38
10.3 Roly poskytovateľov 41
11 Návody pre zainteresované strany 41
11.1 Prehľad 41
11.2 Posudzovanie a ošetrovanie rizika 42
11.3 Návody pre spotrebiteľov 44
11.4 Návody pre organizácie
a poskytovateľov služieb 46
12 Kyberbezpečnostné opatrenia 53
12.1 Prehľad 53
12.2 Opatrenia na úrovni aplikácií 53
12.3 Ochrana servera 54
12.4 Opatrenia pre koncového používateľa 54
12.5 Opatrenia proti útokom formou
sociálneho inžinierstva 57
12.6 Pripravenosť v kyberbezpečnosti 62
12.7 Iné opatrenia 62
13 Rámec koordinácie a zdieľania
informácií 62
13.1 Všeobecne 62
13.2 Politiky 63
13.3 Metódy a procesy 64
13.4 Ľudia a organizácia 66
13.5 Technické opatrenia 68
13.6 Implementačné pokyny 70
Príloha A (informatívna) – Pripravenosť
na kyberbezpečnosť 71
Príloha B (informatívna) – Dodatočné zdroje 77
Príloha C (informatívna) – Príklady
súvisiacich dokumentov 81
Literatúra 89