Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12222

STN EN 12222

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12222
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Obuv. Štandardné atmosféry na kondicionovanie a skúšanie obuvi a jej súčastí
English title Footwear. Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear
Publication date 01. 08. 1999
Withdrawal date
ICS: 61.060
Triediaci znak: 79 5607
Úroveň zapracovania: idt EN 12222:1997
Vestník: 08/99
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 79 5607:1990-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje štandardné atmosféry na kondicionovanie a skúšanie pri hodnotení obuvi a jej súčastí.