Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 810

STN EN 810

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 810
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Odvlhčovače s elektricky poháňanými kompresormi. Skúšky výkonnosti, označovanie, prevádzkové požiadavky a štítok s technickými údajmi
English title Dehumidifiers with electrically driven compressors. Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
Release Date: 01. 01. 2000
Date of withdrawal:
ICS: 91.140.30
Sorting character/National clasification code 14 3018
Level of incorporation: idt EN 810:1997
Official Journal 01/00
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma uvádza spôsob skúšania, zaznamenávanie hodnotenia, prevádzkové požiadavky a požiadavky na označovanie odvlhčovačov s elektricky poháňanými kompresormi.