Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60995

STN IEC 60995

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN IEC 60995
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 28
Jazyk:
CS
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Stanovenie charakteristiky prototypu z modelových preberacích skúšok hydraulických strojov so zohľadnením vplyvu mierky
Anglický názov: Determination of the prototype performance from model acceptance tests of hydraulic machines with consideration of scale effects
Dátum vydania: 01. 11. 1993
Dátum zrušenia: 01. 06. 2011
ICS: 23.100.10
Triediaci znak: 08 5013
Úroveň zapracovania: obs IEC 60995:1991
Vestník: 10/93
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma doplňuje publikace IEC 193, IEC 193A a IEC 497, které se týkají zkoušení geometricky podobných modelů hydrodynamických strojů uvedených v tabulce 1, kapitola 7, o užití modelových výsledků pro predikci charakteristik prototypu, tj. průtoku, měrné hydraulické energie, výkonu nebo příkonu a účinnosti.