Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 7461

STN ISO 7461

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO 7461
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 2,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 2,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 3,64€
Slovak title Stavba lodí. Tvary a obrysy lodí. Číselné vyjadrenie prvkov určujúcich geometrický tvar lodného trupu
English title Shipbuilding. Shiplines. Numerical representation of elements of the hull geometry
Release Date: 01. 03. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 01.040.47, 47.020
Sorting character/National clasification code 32 1008
Level of incorporation: idt ISO 7461:1984
Official Journal 01/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje metódu číselného zobrazovania geometrických tvarov trupu lode tak, aby bola možná výmena informácií medzi rôznymi systémami definujúcimi trupy lodí.