Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 36 1008-1

STN 36 1008-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 36 1008-1
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Domáce a podobné elektrické spotrebiče. Klimatizačné jednotky a zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Hodnoty emisie hluku, metódy merania a vyhodnocovania hluku. 1. časť: Všeobecné ustanovenia
English title Household and Similar Electical Appliances. Air conditioner and air conditioning equipment for household and similar using. Noise emission values, noise measurement and evaluation methods. Part 1: General
Release Date: 01. 12. 1996
Date of withdrawal:
ICS: 23.120, 91.140.30, 97.180
Sorting character/National clasification code 36 1008
Level of incorporation:
Official Journal 12/96
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma určuje metódy merania a hodnotenia emisie hluku klimatizačných jednotiek a zariadení určených pre domácnosť a na podobné účely.