Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ETS 300 019-2-0

STN ETS 300 019-2-0

Back
Name: STN ETS 300 019-2-0
Validity: Valid
Number of pages: 11
Language:
EN
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-0: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Úvod
English title Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 2-0: Specification of environmental tests. Introduction
Release Date: 01. 12. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 19.040, 33.020
Sorting character/National clasification code 87 0019
Level of incorporation: idt ETS 300 019-2-0:1994
Official Journal 13/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: