Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ETS 300 278

STN ETS 300 278

Back
Name: STN ETS 300 278
Validity: Valid
Number of pages: 39
Language:
EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Hľadiská sietí (NA). Podpora existujúcich služieb so zaručenou konštantnou bitovou rýchlosťou a určeným prenosovým oneskorením vo veľkomestskej sieti (MAN)
English title Network Aspects (NA). Support of existing services with guaranteed constant bit rate and specified transfer delay on Metropolitan Area Network (MAN)
Release Date: 01. 06. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 33.040.40, 35.100.80, 35.110
Sorting character/National clasification code 87 0278
Level of incorporation: idt ETS 300 278:1994
Official Journal 05/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: