Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ETS 300 405

STN ETS 300 405

Back
Name: STN ETS 300 405
Validity: Valid
Number of pages: 18
Language:
EN
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Problematika sietí (NA). Veľkomestské siete (MAN). Prepájanie spojovacích systémov (MSS) v MAN prostredníctvom rozhrania asynchrónneho prenosového módu (ATM)
English title Network Ascpects (NA). Metropolitan Area Network (MAN). Interconnection of MAN Switching Systems (MSS) based on Asynchronous Transfer Mode (ATM) interface
Release Date: 01. 12. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 33.040.40, 35.110
Sorting character/National clasification code 87 0405
Level of incorporation: idt ETS 300 405:1995
Official Journal 13/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: