Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ETS 300 324-1

STN ETS 300 324-1

Back
Name: STN ETS 300 324-1
Validity: Valid
Number of pages: 274
Language:
EN
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Signalizačné protokoly a spojovanie (SPS). Rozhrania V v digitálnej miestnej ústredni (LE). Rozhranie V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania V5.1
English title Signalling Protocols and Switching (SPS). V interfaces at the digital Local Exchange (LE). V5.1 interface for the support of Access Network (AN). Part 1: V5.1 interface specification
Release Date: 01. 12. 1994
Date of withdrawal:
ICS: 33.040.40, 35.200
Sorting character/National clasification code 87 0324
Level of incorporation: idt ETS 300 324-1:1994
Official Journal 12/94
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: