Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P I-ETS 300 281

STN P I-ETS 300 281

Back
Name: STN P I-ETS 300 281
Validity: Valid
Number of pages: 34
Language:
EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Služba telefónie 7 kHz. Požiadavky na koncové zariadenia z hľadiska medzikoncovej kompatibility
English title Intergated Services Digital Network (ISDN). Telephony 7 kHz teleservice. Terminal requirements necessary for end-to-end compatibility
Release Date: 01. 12. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 33.040, 33.080
Sorting character/National clasification code 87 0281
Level of incorporation: idt I-ETS 300 281:1994
Official Journal 13/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: