Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 75 5302/Zmena 1

STN 75 5302/Zmena 1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 75 5302/Zmena 1
Validity: Valid
Number of pages: 2
Language:
SK
Paper: 1,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 1,71€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 1,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 2,47€
Slovak title Vodojemy
English title Water reservoirs
Release Date: 01. 12. 2000
Date of withdrawal:
ICS: 23.040.90, 23.040.99, 91.140.60
Sorting character/National clasification code 75 5302
Level of incorporation:
Official Journal 11/00
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma platí pre navrhovanie a prevádzku vodojemov, ktoré sú súčasťou verejných vodovodov na zásobovanie pitnou vodou. Túto normu je možné použiť aj pre iné druhy vodojemov.