Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 206-1

STN EN 206-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 206-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 72
Language:
CS
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
English title Concrete.Part 1:Specification, performance, production and conformity
Release Date: 01. 04. 2002
Date of withdrawal: 01. 01. 2016
ICS: 91.100.30
Sorting character/National clasification code 73 2403
Level of incorporation: idt EN 206-1:2000
Official Journal 03/02
Amendments Zmena *A1 V 11/04, Zmena *1 V 06/04, Zmena *A2 V 09/05, Oprava *Z1/1 V 03/08, Zmena *NA V 05/09, Oprava *NA/O1 V 09/11
Replaced by: STN EN 206:2015-01 (73 2403)
Repleces: STN P ENV 206:1992-10 (73 2403), STN 73 1215:1983-02, STN 73 1214:1983-02, STN 73 1321:1987-09, STN 73 2400:1986-06, STN 73 1216:1986-12
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma platí pre betóny pre konštrukcie betónované na stavenisku, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.Betón môže byť vyrábaný na stavenisku, dodávaný ako transportbeton alebo vyrábaný vo výrobni betónových výrobkov.