Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 40 4015

STN 40 4015

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 40 4015
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Meradlá rádionuklidov deponovaných v ľudskom tele. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy
English title Meters for radionuclides deponed in human body. Technical and metrological requirements. Testing methods
Release Date: 01. 05. 2003
Date of withdrawal:
ICS: 13.280, 17.240
Sorting character/National clasification code 40 4015
Level of incorporation:
Official Journal 04/03
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma obsahuje techn. požiadavky, metódy techn. skúšok a metódy overovania meradiel rádionuklidov deponovaných v celom ľudskom tele alebo v jednot. orgánoch.