Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 61559

STN IEC 61559

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN IEC 61559
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Žiarenie v jadrových zariadeniach. Centralizovaný systém na kontinuálne monitorovanie žiarenia a/alebo úrovní rádioaktivity
English title Radiation in nuclear facilities. Centralized system for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity
Release Date: 01. 07. 2003
Date of withdrawal:
ICS: 11.040.50, 13.280, 17.240
Sorting character/National clasification code 35 6605
Level of incorporation: idt IEC 61559:1996
Official Journal 06/03
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinár. norma platí pre centralizované systémy určené na kontinuálne monitorovanie žiarenia a/alebo úrovni rádioaktivity v jadrových zariadeniach.