Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60335-2-47

STN EN 60335-2-47

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 60335-2-47
Platnosť: Valid
Pages 20
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly
English title Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans
Publication date 01. 03. 2004
Withdrawal date
ICS: 97.040.20, 97.040.50
Triediaci znak: 36 1055
Úroveň zapracovania: idt IEC 60335-2-47:2002, idt EN 60335-2-47:2003
Vestník: 02/04
Amendments Oprava C1 V 11/07, Zmena *A1 V 02/09, Zmena *A11 V 11/12, Zmena A2 V 03/20, Zmena *A2 V 01/21
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 60335-2-47:2001-12 (36 1055)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma sa vzťahuje na bezpečnosť elektr. varných kotlov nie však pre domácnosť a na pod. účely.