Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13101

STN EN 13101

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 13101
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody
English title Steps for underground man entry chambers. Requirements, marking, testing and evaluation of conformity
Release Date: 01. 09. 2004
Date of withdrawal:
ICS: 97.145
Sorting character/National clasification code 74 3280
Level of incorporation: idt EN 13101:2002
Official Journal 08/04
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 13101:2003-09 (74 3280)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma špecifikuje všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre stúpadlá, ako prostriedky vstupu vyrobené z liatiny, ocele alebo hliníka na používanie vo vstupných šachtách a iných podzemných komorách so vstupom pre pracovníkov.