Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CLC/TS 50136-4

STN P CLC/TS 50136-4

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P CLC/TS 50136-4
Validity: Valid
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 4: Indikačné zariadenia využívané v poplachových dohľadových strediskách
English title Alarm systems. Alarm transmission systems and equipment. Part 4: Annunciation equipment used in alarm receiving centres
Release Date: 01. 08. 2005
Date of withdrawal:
ICS: 13.320
Sorting character/National clasification code 33 4596
Level of incorporation: idt CLC/TS 50136-4:2004
Official Journal 07/05
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto technická špecifikácia špecifikuje požiadavky a skúšobné postupy pre indikačné zariadenie umiestnené v poplachovom dohľadovom stredisku.