Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14291

STN EN 14291

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 14291
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Penotvorné roztoky na zisťovanie úniku plynu v inštaláciách
English title Foam producing solutions for leak detection on gas installations
Release Date: 01. 08. 2005
Date of withdrawal:
ICS: 23.040.99
Sorting character/National clasification code 38 6416
Level of incorporation: idt EN 14291:2004
Official Journal 07/05
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na penotvorné roztoky na zisťovanie úniku plynu (ďalej nazývané roztoky na zisťovanie úniku) používané na zisťovanie úniku vykurovacieho plynu prvej triedy (tzv. svietiplynu), druhej triedy (zemného plynu) a tretej triedy (skvapalneného ropného plynu - LPG) (pozri EN 437) v rozsahu teploty od -15 °C alebo od 0 °C do 50 °C.