OZNAMY

OZNAMY

Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme na portáli noriem spustili novú funkcionalitu Náhľad do normy, kde si môžete pozrieť bezplatne pdf náhľad do normy od titulnej strany až po kapitolu „Termíny a definície“. Náhľady budú na portál noriem pridávané postupne podľa jednotlivých rokov vydania (od aktuálneho platného mesiaca až po rok 2014).

1


Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

od 2. 10. 2023 bude možné úhradu v INFOCENTRE za STN a TNI realizovať aj prostreníctvom platobnej karty.