Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 332000

Number of records: 229

Back
33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy, maríny a podobné priestory. Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia lodí na brehu

Release Date: 01.02.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky

Release Date: 01.02.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a motorových karavanoch

Release Date: 01.02.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Release Date: 01.02.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Release Date: 01.05.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Funkčné hľadiská. Energetická efektívnosť

Release Date: 01.09.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov

Release Date: 01.10.2020

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-706: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vodivé priestory s obmedzenou možnosťou pohybu

Release Date: 01.10.2021

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie

Release Date: 01.12.2021

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením

Release Date: 01.03.2022

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy

Release Date: 01.11.2022

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

Release Date: 01.11.2022

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

Release Date: 01.04.2023

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

Release Date: 01.11.2023

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy

Release Date: 01.12.2023

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

Release Date: 01.12.2023

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

Release Date: 01.12.2023

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-716: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Rozvod elektrickej energie jednosmerného prúdu nízkeho napätia prostredníctvom káblovej infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (ICT)

Release Date: 01.12.2023

33 2000 Valid

Príručka k elektrickým inštaláciám. Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody. Obmedzenie oteplenia na rozhraniach pripájacích miest

Release Date: 01.03.2024

33 2000 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy. Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia

Release Date: 11.03.1983

33 2000 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy. Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia

Release Date: 01.03.1986

Dotaz zabral 0,310s.