Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 346705

Number of records: 19

Back
34 6705 Valid

Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie

Release Date: 01.03.2001

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 1: Úvod a prehľad

Release Date: 01.12.2013

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-1: Preverovanie elektrotechnických výrobkov na olovo, ortuť, kadmium, celkový obsah chrómu a celkový obsah brómu pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-2: Preverovanie celkového obsahu brómu v elektrických a elektronických výrobkoch pomocou spaľovacej iónovej chromatografie (C-IC)

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 5: Stanovenie obsahu kadmia, olova a chrómu v polyméroch a elektronike a kadmia a olova v kovoch pomocou AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 6: Polybrómované bifenyly a polybrómované difenylétery v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

Release Date: 01.02.2016

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-1: Stanovenie prítomnosti šesťmocného chrómu (Cr(VI)) kolorimetrickou metódou vo farebných a bezfarebných protikoróznych povlakoch na kovoch

Release Date: 01.05.2016

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-2: Stanovenie obsahu šesťmocného chrómu (Cr(VI)) v polyméroch a elektronike kolorimetrickou metódou

Release Date: 01.01.2018

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 8: Ftaláty v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS), pyrolitickou/termálnou desorpciou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (Py/TD-GC-MS)

Release Date: 01.01.2018

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

Release Date: 01.04.2018

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 9: Hexabrómcyklododekán v polyméroch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

Release Date: 01.01.2022

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

Release Date: 01.01.2022

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-3: Preverovanie polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a ftalátov v polyméroch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou s použitím príslušenstva pyrolyzér/tepelná desorpcia (Py/TD-GC-MS)

Release Date: 01.01.2022

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 12: Simultánne stanovenie polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a ftalátov v polyméroch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou

Release Date: 01.07.2023

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-4: Preverovanie ftalátov v polyméroch elektrotechnických výrobkov vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s ultrafialovým detektorom (HPLC-UV), chromatografiou na tenkej vrstve (TLC) a tepelnou desorpčnou hmotnostnou spektrometriou (TD-MS)

Release Date: 01.09.2023

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch: Časť 11: Tris (2-chlóretyl) fosfát (TCEP) v plastoch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) a kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS)

Release Date: 01.04.2024

34 6705 Withdrawn

Postupy na stanovenie obsahu šiestich regulovaných látok (olovo, ortuť, kadmium, polybrómované bifenyly, polybrómované di-fenyl-estery) v elektrotechnických výrobkoch

Release Date: 01.12.2009

Dotaz zabral 0,385s.