Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 360597

Number of records: 53

Back
36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 208: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Spínacia funkcia (zariadenie typu 7)

Release Date: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samostatné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1)

Release Date: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 203: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výbojky (okrem žiariviek) (zariadenie typu 2)

Release Date: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 204: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Nízkonapäťové halogénové žiarovky (zariadenie typu 3)

Release Date: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 205: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Regulátor napájacieho napätia žiaroviek (zariadenie typu 4)

Release Date: 01.05.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 206: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Prevod digitálneho signálu na jednosmerné napätie (zariadenie typu 5)

Release Date: 01.05.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 210: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Radič (zariadenie typu 9)

Release Date: 01.01.2012

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 209: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Ovládanie farby (zariadenie typu 8)

Release Date: 01.04.2012

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Súčasti systému

Release Date: 01.08.2015

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia

Release Date: 01.08.2015

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia

Release Date: 01.08.2015

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 201: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Žiarivky (zariadenie typu 0)

Release Date: 01.01.2016

36 0597 Valid

Digitálne rozhranie na strane záťaže na ovládanie osvetlenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.2016

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 301: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Tlačidlá

Release Date: 01.03.2018

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 302: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Absolútne vstupné zariadenia

Release Date: 01.03.2018

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 303: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač prítomnosti

Release Date: 01.03.2018

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 304: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač svetla

Release Date: 01.03.2018

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 332: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Spätná väzba

Release Date: 01.08.2018

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 207: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. LED moduly (zariadenie typu 6)

Release Date: 01.01.2019

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 216: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Referencovanie záťaže (zariadenie typu 15)

Release Date: 01.01.2019

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 217: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Tepelná ochrana ovládacieho zariadenia (zariadenie typu 16)

Release Date: 01.01.2019

Dotaz zabral 0,383s.