Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 369640

Number of records: 17

Back
36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 2: Zoznam syntaxí vyhovujúcich EN 16931-1. (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://normy.unms.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349)

Release Date: 01.11.2017

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 3-1: Metodológia prepojenia syntaxí na základné elementy elektronickej faktúry

Release Date: 01.11.2017

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 4: Príručka na súčinnosť elektronických faktúr na úrovni prenosovej cesty

Release Date: 01.11.2017

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 5: Príručka na použitie sektorových a národných rozšírení v spojení s EN 16931-1, spôsob využitia v reálnom prostredí

Release Date: 01.11.2017

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 6: Výsledky testovania EN 16931-1 s ohľadom na jej praktické využitie konečným používateľom

Release Date: 01.05.2018

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://www.sutn.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349)

Release Date: 01.05.2020

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B

Release Date: 01.09.2020

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 7: Metodika vývoja a použitia štruktúrovanej základnej faktúry podľa EN 16931-1

Release Date: 01.09.2020

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)

Release Date: 01.10.2020

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B

Release Date: 01.10.2020

36 9640 Valid

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://www.sutn.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349)

Release Date: 01.11.2020

36 9640 Withdrawn

Systémy na spracovanie informácií. Dátová komunikácia. Riadiace procedúry HDLC. Popis linkových procedúr pre DTE zlúčiteľných s LAPB X.25

Release Date: 01.04.1994

36 9640 Withdrawn

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://www.sutn.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349

Release Date: 01.11.2017

36 9640 Withdrawn

Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)

Release Date: 01.05.2018

36 9640 Withdrawn

Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B

Release Date: 01.05.2018

36 9640 Withdrawn

Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B

Release Date: 01.05.2018

36 9640 Withdrawn

Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)

Release Date: 01.11.2018

Dotaz zabral 2,067s.