Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 668102

Number of records: 51

Back
66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Všeobecné a základné ustanovenia

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie povrchového grafitu

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie popola jednozložkových prachov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Izolácia nitrocelulózy z jednozložkových prachov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dusíka v nitrocelulóze jednozložkových prachov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie chloridu sodného

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie octanu etylnatého

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie popola dvojzložkových prachov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie látok extrahovateľných dietyléterom

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie nitroglycerínu alebo diglykoldinitrátu

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie 2,4-dinitrotoluénu

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie centralitov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Izolácia nitrocelulózy z dvojzložkových prachov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dusíka v nitrocelulóze dvojzložkových prachov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie sypnej hmotnosti

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť podľa Bergmanna- Junka

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť pri 100 °C

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť stratou hmotnosti pri 95 °C

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť pri 75 °C

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie rozmerov elementov

Release Date: 28.03.1978

66 8102 Valid

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie výbuchového tepla

Release Date: 28.03.1978

Dotaz zabral 0,373s.