Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 731401

Number of records: 87

Back
73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.11.2006

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.05.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700

Release Date: 01.08.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.12.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.04.2008

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov

Release Date: 01.10.2008

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky

Release Date: 01.10.2008

73 1401 Valid

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.06.2009

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700

Release Date: 01.07.2009

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

Release Date: 01.07.2009

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

Release Date: 01.07.2009

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky

Release Date: 01.07.2009

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.08.2009

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov

Release Date: 01.01.2010

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky

Release Date: 01.01.2010

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre prútové a plošné profily tvarované za studena

Release Date: 01.01.2010

Dotaz zabral 0,378s.