Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 855825

Number of records: 21

Back
85 5825 Valid

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 5: Periférne katétre so zavádzacou vnútornou ihlou (ISO 10555-5: 2013)

Release Date: 01.11.2013

85 5825 Valid

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 3: Centrálne venózne katétre (ISO 10555-3: 2013)

Release Date: 01.11.2013

85 5825 Valid

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 6: Podkožné implantované porty (ISO 10555-6: 2015)

Release Date: 01.02.2018

85 5825 Valid

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 6: Podkožné implantované porty (ISO 10555-6: 2015/Amd 1: 2019)

Release Date: 01.02.2020

85 5825 Valid

Intravaskulárne katétre. Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4: 2023)

Release Date: 01.03.2024

85 5825 Valid

Intravaskulárne katétre. Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 2023)

Release Date: 01.03.2024

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1:1995)

Release Date: 01.01.2001

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 2: Angiografické katétre (ISO 10555-2:1996)

Release Date: 01.01.2001

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 3: Centrálne venózne katétre (ISO 10555-3:1996)

Release Date: 01.01.2001

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4:1996)

Release Date: 01.01.2001

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 5: Periférne katétre so zavádzacou vnútornou ihlou (ISO 10555-5:1996)

Release Date: 01.04.2001

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 3: Centrálne venózne katétre (ISO 10555-3:1996)

Release Date: 01.06.2003

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 2: Angiografické katétre (ISO 10555-2:1996)

Release Date: 01.08.2003

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4:1996)

Release Date: 01.08.2003

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 5: Periférne katétre so zavádzacou vnútornou ihlou (ISO 10555-5:1996)

Release Date: 01.08.2003

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1:1995)

Release Date: 01.10.2004

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1:1995)

Release Date: 01.02.2005

85 5825 Withdrawn

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 1995)

Release Date: 01.10.2009

85 5825 Withdrawn

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4: 2013)

Release Date: 01.11.2013

85 5825 Withdrawn

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 2013)

Release Date: 01.11.2013

85 5825 Withdrawn

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 2013)

Release Date: 01.06.2018

Dotaz zabral 0,369s.