Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

Triediaci znak: 855825

Počet záznamov: 19

Späť

Platná

Vydanie: 01.11.2013

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 5: Periférne katétre so zavádzacou vnútornou ihlou (ISO 10555-5: 2013)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2013

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 3: Centrálne venózne katétre (ISO 10555-3: 2013)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2018

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 6: Podkožné implantované porty (ISO 10555-6: 2015)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2020

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 6: Podkožné implantované porty (ISO 10555-6: 2015/Amd 1: 2019)

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 01.01.2001

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1:1995)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.2001

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 2: Angiografické katétre (ISO 10555-2:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.2001

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 3: Centrálne venózne katétre (ISO 10555-3:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.2001

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.04.2001

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 5: Periférne katétre so zavádzacou vnútornou ihlou (ISO 10555-5:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.06.2003

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 3: Centrálne venózne katétre (ISO 10555-3:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.08.2003

EN

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 2: Angiografické katétre (ISO 10555-2:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.08.2003

EN

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.08.2003

EN

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 5: Periférne katétre so zavádzacou vnútornou ihlou (ISO 10555-5:1996)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.10.2004

EN

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1:1995)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.02.2005

SK

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1:1995)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.10.2009

EN

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 1995)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2013

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 4: Balónikové dilatačné katétre (ISO 10555-4: 2013)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2013

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 2013)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2018

EN

Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10555-1: 2013)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,356s.