Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 920407

Number of records: 28

Back
92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Release Date: 01.11.2001

92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 3: Suché ventilové stanice

Release Date: 01.11.2001

92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 4: Poplachové zvony

Release Date: 01.11.2001

92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Spínače prietokov vody

Release Date: 01.09.2003

92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Release Date: 01.06.2006

92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Release Date: 01.07.2006

92 0407 Withdrawn

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 14: Sprinklery pre budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.02.2021

Dotaz zabral 0,366s.