Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.040.03

Number of records: 69

Back
01 0111 Valid

Názvoslovie metód sieťovej analýzy

Release Date: 09.07.1969

01 8521 Valid

Názvoslovie cestnej dopravy a prepravy

Release Date: 01.11.1996

01 8551 Valid

Názvoslovie mestskej hromadnej dopravy

Release Date: 01.01.2000

01 8500 Valid

Základné názvoslovie v doprave

Release Date: 01.04.2000

01 0280 Valid

Detekčná schopnosť. Časť 1: Termíny a definície

Release Date: 01.05.2002

95 2001 Valid

Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby

Release Date: 01.11.2003

95 4001 Valid

Služby cestovného ruchu. Cestovné kancelárie a touroperátori. Terminológia

Release Date: 01.07.2004

95 4001 Valid

Služby cestovného ruchu. Cestovné kancelárie a touroperátori. Terminológia

Release Date: 01.01.2006

95 2005 Valid

Prepravné služby. Logistika. Slovník

Release Date: 01.06.2006

01 0216 Valid

Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti

Release Date: 01.05.2008

01 0216 Valid

Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Aplikovaná štatistika

Release Date: 01.02.2009

96 5002 Valid

Prehľad tlačových médií. Slovník a požiadavky na služby

Release Date: 01.08.2009

01 0280 Valid

Detekčná schopnosť. Časť 1: Termíny a definície

Release Date: 01.06.2010

38 0004 Valid

Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky

Release Date: 01.10.2011

96 5031 Valid

Inžinierske služby. Terminológia opisujúca inžinierske služby na výstavbu budov, infraštruktúry a priemyselných zariadení

Release Date: 01.08.2013

96 5032 Valid

Inžinierske služby. Terminológia opisujúca inžinierske služby na priemyselné výrobky

Release Date: 01.08.2013

65 9802 Valid

Výrobky založené na biomase. Slovník

Release Date: 01.11.2015

01 0300 Valid

Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015)

Release Date: 01.06.2016

01 0110 Valid

Manažérstvo hodnoty. Slovník. Termíny a definície

Release Date: 01.06.2016

95 0101 Valid

Údržba. Terminológia údržby

Release Date: 01.10.2018

83 0001 Valid

Ochrana a prispôsobilosť spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2021)

Release Date: 01.06.2021

Dotaz zabral 0,425s.