Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.040.13

Number of records: 134

Back
46 5329 Valid

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície pre spoluprácu v RVHP

Release Date: 19.02.1986

75 0170 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kvality vôd

Release Date: 01.11.1986

83 7005 Valid

Ochrana prírody. Krajiny. Termíny a definície

Release Date: 11.05.1987

46 5340 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Termíny a definície

Release Date: 10.08.1987

38 9000 Valid

Požiarna ochrana. Prostriedky. Názvoslovie

Release Date: 26.10.1987

75 0130 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie ochrany vôd a procesov zmien kvality vôd

Release Date: 01.11.1990

92 0101 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Release Date: 01.04.1997

83 4501 Valid

Ochrana ovzdušia. Základné termíny a definície

Release Date: 01.07.1997

92 0002 Valid

Požiarna ochrana. Slovník. Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy

Release Date: 01.11.1999

83 2610 Valid

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov

Release Date: 01.08.2000

38 9000 Valid

Požiarna ochrana. Prostriedky. Názvoslovie

Release Date: 01.08.2001

83 2205 Valid

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Zoznam ekvivalentných termínov

Release Date: 01.10.2001

77 7000 Valid

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia

Release Date: 01.04.2002

98 7015 Valid

Odmorovacie látky a zmesi. Termíny a definície

Release Date: 01.05.2002

92 0101 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Release Date: 01.03.2003

92 0002 Valid

Požiarna ochrana. Slovník. Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy

Release Date: 01.10.2003

92 0101 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Release Date: 01.10.2003

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 651: Práce pod napätím

Release Date: 01.01.2004

83 3560 Valid

Ergonómia tepelného prostredia. Slovník a symboly (ISO 13731: 2001)

Release Date: 01.06.2004

05 2120 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Termíny a definície. Časť 4: Priemyselný odpad z výroby hliníka

Release Date: 01.09.2005

27 8310 Valid

Zariadenia zimnej údržby. Terminológia. Súvisiace termíny

Release Date: 01.06.2008

Dotaz zabral 0,421s.