Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.040.17

Number of records: 71

Back
01 1391 Valid

Zariadenia na meranie mechanického kmitania. Základné pojmy

Release Date: 07.11.1973

25 1010 Valid

Meranie dĺžok. Názvoslovie z oblasti merania dĺžok a uhlov

Release Date: 13.02.1974

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 05.05.1977

17 7001 Valid

Názvoslovie váh, vážiacich zariadení a závaží

Release Date: 27.03.1987

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.07.1987

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.04.1988

25 8005 Valid

Názvoslovie z oblasti merania teploty

Release Date: 03.08.1988

99 0151 Valid

Kalibre. Názvy a definície

Release Date: 09.06.1989

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.03.1991

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

Release Date: 01.10.1997

25 7701 Valid

Meranie prietoku tekutín v uzavretých potrubiach. Slovník a značky (ISO 4006:1991)

Release Date: 01.04.2000

01 4440 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Povrchové kazy. Termíny, definície a parametre (ISO 8785:1998)

Release Date: 01.11.2000

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.11.2003

99 6501 Valid

Analyzátory dychu. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2004

36 0402 Valid

Meranie a určenie ožiarenia osôb nesúvislým optickým žiarením. Časť 4: Terminológia a veličiny na meranie ožiarenia ultrafialovým, viditeľným a infračerveným žiarením

Release Date: 01.05.2007

01 4470 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rozmery a geometrické tolerancie pre tvarované diely. Časť 1: Slovník (ISO 8062-1: 2007)

Release Date: 01.12.2007

01 4409 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 1: Slovník a parametre valcovitosti (ISO 12180-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4410 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 1: Slovník a parametre kruhovitosti (ISO 12181-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4407 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Priamosť. Časť 1: Slovník a parametre priamosti (ISO 12780-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4408 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rovinnosť. Časť 1: Slovník a parametre rovinnosti (ISO 12781-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

Dotaz zabral 0,405s.