Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 01.040.55

Počet záznamov: 45

Späť

Platná

Vydanie: 09.03.1973

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1979

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.06.1981

CS

Skladovanie. Základné názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.09.1984

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.09.1984

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.02.1985

CS

Skladovanie. Názvoslovie skladov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.06.1986

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.06.1986

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Základné druhy obalov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.08.1986

CS

Skladovanie. Názvoslovie plôch a priestorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1987

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.10.1987

CS

Skladovanie. Technologické a technicko-ekonomické názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.05.1988

CS

Skladovanie. Názvoslovie zásob

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1989

Skladovanie. Názvoslovie skladov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Kontajnery na kolieskach. Časť 1: Terminológia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2002

SK

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2004

SK

Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2004

SK

Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) na nie nebezpečné veci. Terminológia (ISO 15867: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2010

SK

Kontajnery. Slovník

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

SK

Palety na manipuláciu s materiálom. Slovník (ISO 445: 2013)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2015

EN

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 1: Terminológia a klasifikácia baliacich strojov a súvisiacich zariadení

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.