Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.040.55

Number of records: 45

Back
77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 09.03.1973

77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 01.09.1979

26 9015 Valid

Skladovanie. Základné názvoslovie

Release Date: 29.06.1981

77 0000 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

Release Date: 12.09.1984

77 0004 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

Release Date: 12.09.1984

26 9016 Valid

Skladovanie. Názvoslovie skladov

Release Date: 28.02.1985

77 0001 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 18.06.1986

77 0002 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Základné druhy obalov

Release Date: 18.06.1986

26 9017 Valid

Skladovanie. Názvoslovie plôch a priestorov

Release Date: 18.08.1986

77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 01.01.1987

26 9018 Valid

Skladovanie. Technologické a technicko-ekonomické názvoslovie

Release Date: 12.10.1987

26 9019 Valid

Skladovanie. Názvoslovie zásob

Release Date: 23.05.1988

26 9016 Valid

Skladovanie. Názvoslovie skladov

Release Date: 01.07.1989

26 9359 Valid

Kontajnery na kolieskach. Časť 1: Terminológia

Release Date: 01.12.2001

77 7000 Valid

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia

Release Date: 01.04.2002

77 0008 Valid

Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície

Release Date: 01.02.2004

77 0012 Valid

Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) na nie nebezpečné veci. Terminológia (ISO 15867: 2003)

Release Date: 01.08.2004

26 9007 Valid

Kontajnery. Slovník

Release Date: 01.07.2010

26 9006 Valid

Palety na manipuláciu s materiálom. Slovník (ISO 445: 2013)

Release Date: 01.06.2013

26 7600 Valid

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 1: Terminológia a klasifikácia baliacich strojov a súvisiacich zariadení

Release Date: 01.01.2015

77 3020 Valid

Obaly. Flexibilné tuby. Terminológia

Release Date: 01.08.2023

Dotaz zabral 0,418s.