Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 01.040.65

Počet záznamov: 50

Späť

Platná

Vydanie: 25.05.1972

CS

Názvoslovie z oblasti inseminácie hospodárskych zvierat

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.08.1972

CS

Plemenárske názvoslovie. Kontrola úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho dobytka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.04.1975

CS

Názvoslovie a značky v rybárstve. Rybnikárstvo

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.01.1979

CS

Poľnohospodárske stroje, všeobecne. Rozdelenie a definície poľnohospodárskych mechanizačných prostriedkov. Všeobecné pojmy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.08.1983

CS

Karanténa rastlín. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.09.1983

CS

Ochrana rastlín. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1988

CS

Názvoslovie v odbore šľachtenia hospodárskych zvierat

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.07.1988

CS

Chov hovädzieho dobytka. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.07.1988

CS

Chov ošípaných. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 24.10.1988

SK

Chov hydiny. Názvy a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1993

CS

Poľnohospodárske stroje, všeobecne. Tvorba názvov a značiek

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1995

CS

Sušiarenstvo. Technika sušenia. Názvoslovie a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2002

SK

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2002

SK

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 2: Terminológia priemyselných hnojív

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2003

SK

Terminológia v lesnom hospodárstve. Hospodárska úprava lesov. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2003

SK

Terminológia v lesnom hospodárstve. Ochrana lesa. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2003

SK

Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2003

SK

Závlahová technika. Mikrozávlahové systémy. Terminológia a údaje poskytované výrobcami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2005

SK

Rybia múčka. Slovník (ISO 7088: 1981)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2011

SK

Vodné hospodárstvo. Hydromeliorácie. Terminológia

Objednať normu

Dotaz zabral 0,405s.