Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.080

Number of records: 404

Back
72 0513 Valid

Geologické a petrografické značky. Metamorfované horniny

Release Date: 10.03.1971

34 5543 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre obvodové schémy železničných zabezpečovacích zariadení

Release Date: 12.01.1972

72 0515 Valid

Geologické a petrografické značky. Tektonické značky

Release Date: 21.04.1972

01 8014 Valid

Tabuľky na označovanie priestorov s tlakovými nádobami na plyny

Release Date: 14.03.1974

30 0160 Valid

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Release Date: 28.07.1976

18 0052 Valid

Smernice pre tvorbu schematických značiek pre výkresy v projektoch merania a regulácie priemyselných procesov

Release Date: 31.01.1977

27 0108 Valid

Žeriavy. Grafické symboly

Release Date: 13.05.1978

01 8015 Valid

Znak radiačného nebezpečenstva. Tvar a rozmery

Release Date: 09.08.1978

01 3109 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov. Údaje na výkresoch

Release Date: 24.01.1979

02 5080 Valid

Štítky. Technické požiadavky

Release Date: 25.06.1979

01 3180 Valid

Technické výkresy. Kreslenie diagramov

Release Date: 13.08.1982

34 5543 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre obvodové schémy železničných zabezpečovacích zariadení

Release Date: 01.10.1983

22 0106 Valid

Značenie rýchlorezných ocelí na náradí

Release Date: 04.02.1986

22 3503 Valid

Nože na kovy. Značenie na nožoch z rýchloreznej ocele

Release Date: 04.02.1986

30 0160 Valid

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Release Date: 01.05.1986

01 3402 Valid

Výkresy v stavebníctve. Popisové pole

Release Date: 02.06.1986

27 0140 Valid

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy

Release Date: 18.08.1986

30 0110 Valid

Cestné motorové vozidlá. Symboly ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Release Date: 12.01.1987

22 0106 Valid

Značenie rýchlorezných ocelí na náradí

Release Date: 01.09.1987

01 3146 Valid

Technické výkresy. Údaje o povlakoch a tepelnom spracovaní na výkresoch

Release Date: 26.10.1987

22 0905 Valid

Vymeniteľné rezné doštičky. Systém označovania

Release Date: 17.12.1987

Dotaz zabral 0,409s.