Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 01.080.20

Počet záznamov: 184

Späť

Platná

Vydanie: 10.03.1971

CS

Geologické a petrografické značky. Metamorfované horniny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.04.1972

CS

Geologické a petrografické značky. Tektonické značky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.03.1974

CS

Tabuľky na označovanie priestorov s tlakovými nádobami na plyny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.07.1976

CS

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.05.1978

CS

Žeriavy. Grafické symboly

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.08.1978

CS

Znak radiačného nebezpečenstva. Tvar a rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.06.1979

CS

Štítky. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.02.1986

SK

Značenie rýchlorezných ocelí na náradí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.02.1986

SK

Nože na kovy. Značenie na nožoch z rýchloreznej ocele

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1986

CS

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.08.1986

CS

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.01.1987

CS

Cestné motorové vozidlá. Symboly ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1987

Značenie rýchlorezných ocelí na náradí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1988

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.09.1988

CS

Reprografia. Symboly na mikrografických médiách a technické predlohy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1989

CS

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.02.1990

SK

Verejné značenie pri lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1990

Znak radiačného nebezpečenstva. Tvar a rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.08.1990

CS

Žeriavy mobilné výložníkové. Označovanie, tabuľky a nápisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1991

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy

Objednať normu

Dotaz zabral 0,315s.