Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.100.10

Number of records: 74

Back
01 3204 Valid

Výkresy v strojárstve. Druhy výrobkov

Release Date: 10.10.1977

01 3109 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov. Údaje na výkresoch

Release Date: 24.01.1979

01 3105 Valid

Technické výkresy. Základné požiadavky na technické výkresy

Release Date: 12.04.1979

01 3160 Valid

Technické výkresy. Zmeny na výkresoch

Release Date: 12.05.1981

01 3107 Valid

Technické výkresy. Schémy. Druhy a typy. Spoločné požiadavky na kreslenie

Release Date: 03.09.1981

01 3106 Valid

Technické výkresy. Všeobecné požiadavky na technické výkresy

Release Date: 24.10.1981

01 3160 Valid

Technické výkresy. Zmeny na výkresoch

Release Date: 01.12.1983

01 3111 Valid

Technické výkresy. Skladanie výkresov

Release Date: 04.07.1985

01 3106 Valid

Technické výkresy. Všeobecné požiadavky na technické výkresy

Release Date: 01.05.1987

01 3146 Valid

Technické výkresy. Údaje o povlakoch a tepelnom spracovaní na výkresoch

Release Date: 26.10.1987

01 3187 Valid

Technické výkresy. Prevádzková dokumentácia

Release Date: 17.12.1987

01 3142 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov a ich častí v konštrukčnej dokumentácii. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.09.1993

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 2: Kolmé (ortografické) zobrazovanie

Release Date: 01.10.2001

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 3: Axonometrické zobrazovanie

Release Date: 01.10.2001

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 2: Kolmé (ortografické) zobrazovanie

Release Date: 01.10.2001

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 3: Axonometrické zobrazovanie

Release Date: 01.10.2001

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 1: Prehľad

Release Date: 01.10.2001

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 1: Prehľad

Release Date: 01.10.2001

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 4: Stredové premietanie

Release Date: 01.06.2002

01 3120 Valid

Technické výkresy. Metódy premietania. Časť 4: Stredové premietanie

Release Date: 01.06.2002

01 0451 Withdrawn

Technické písmo

Release Date: 17.02.1969

Dotaz zabral 0,486s.