Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.100.20

Number of records: 123

Back
01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 04.01.1962

01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 01.05.1965

01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 01.01.1966

01 3204 Valid

Výkresy v strojárstve. Druhy výrobkov

Release Date: 10.10.1977

01 3211 Valid

Výkresy v strojárstve. Výrobné výkresy pružín

Release Date: 15.05.1980

01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 01.06.1980

01 3180 Valid

Technické výkresy. Kreslenie diagramov

Release Date: 13.08.1982

01 3218 Valid

Výkresy v strojárstve. Výkresy reťazových kolies

Release Date: 10.08.1987

01 3146 Valid

Technické výkresy. Údaje o povlakoch a tepelnom spracovaní na výkresoch

Release Date: 26.10.1987

01 3142 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov a ich častí v konštrukčnej dokumentácii. Časť 2: Hutné výrobky

Release Date: 01.09.1993

01 3214 Valid

Výkresy v strojárenstve. Zobrazovanie skrutiek a matíc

Release Date: 01.03.1995

01 3112 Valid

Technické výkresy. Mierky

Release Date: 01.10.1997

01 3235 Valid

Technické výkresy. Tesnenia pohybujúcich sa častí. 1. časť: Schematické zobrazovanie. Všeobecné zásady

Release Date: 01.10.1997

01 3235 Valid

Technické výkresy. Tesnenie pohybujúcich sa častí. 2. časť: Schematické zobrazovanie

Release Date: 01.10.1997

01 3112 Valid

Technické výkresy. Mierky

Release Date: 01.10.1997

01 3235 Valid

Technické výkresy. Tesnenia pohybujúcich sa častí. 1. časť: Schematické zobrazovanie. Všeobecné zásady

Release Date: 01.10.1997

01 3235 Valid

Technické výkresy. Tesnenie pohybujúcich sa častí. 2. časť: Schematické zobrazovanie

Release Date: 01.10.1997

01 3210 Valid

Technická dokumentácia výrobku. Pružiny. Časť 1: Zjednodušené zobrazenie (ISO 2162-1:1993)

Release Date: 01.04.1998

01 3210 Valid

Technická dokumentácia výrobku. Pružiny. Časť 2: Predpisovanie údajov pre valcové skrutkovité tlačné pružiny (ISO 2162-2:1993)

Release Date: 01.04.1998

01 3215 Valid

Technické výkresy. Zobrazovanie ozubených kolies (ISO 2203:1973)

Release Date: 01.04.1998

01 3211 Valid

Výkresy v strojárstve. Výrobné výkresy pružín

Release Date: 01.04.1998

Dotaz zabral 0,444s.