Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.100.30

Number of records: 78

Back
01 3433 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

Release Date: 16.03.1982

01 3480 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštrukcií

Release Date: 05.04.1984

01 3462 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu

Release Date: 20.11.1984

01 3463 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie

Release Date: 20.12.1984

01 3400 Valid

Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

Release Date: 28.02.1985

01 3460 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy inžinierskych stavieb

Release Date: 28.03.1985

01 3431 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech

Release Date: 05.06.1985

01 3467 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy mostov

Release Date: 05.12.1985

01 3402 Valid

Výkresy v stavebníctve. Popisové pole

Release Date: 02.06.1986

01 3404 Valid

Výkresy v stavebníctve. Špecifikácia. Základné ustanovenia

Release Date: 02.06.1986

01 3483 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy kovových konštrukcií

Release Date: 18.06.1986

01 3487 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

Release Date: 01.09.1986

01 3484 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Značky spojovacích súčastí a dier na výkresoch kovových konštrukcií

Release Date: 13.10.1986

01 3466 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií

Release Date: 24.11.1986

01 3489 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy konštrukcií z kameňa

Release Date: 23.02.1987

01 3464 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vonkajšieho plynovodu

Release Date: 10.08.1987

01 3419 Valid

Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Release Date: 31.08.1987

01 3481 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií

Release Date: 14.09.1987

01 3400 Valid

Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

Release Date: 01.07.1988

01 3405 Valid

Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti

Release Date: 24.10.1988

01 3469 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb. Stavebná časť

Release Date: 04.08.1989

Dotaz zabral 0,412s.