Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 11.040.10

Počet záznamov: 366

Späť

Platná

Vydanie: 18.11.1982

SK

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické parametre a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1985

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické parametre a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1987

SK

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické parametre a skúšobné metódy

Objednať normu

STN ISO 32

07 8510

Platná

Vydanie: 01.06.1999

EN

Plynové nádoby na lekárske použitie. Označovanie podľa obsahu

Objednať normu

STN EN 475

85 5250

Platná

Vydanie: 01.03.2001

SK

Zdravotnícke prístroje. Elektricky vytvárané poplachové signály

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2002

SK

Pripojenie hadičiek na odber vzoriek plynov na anestetické a respiračné prístroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2002

EN

Všeobecný návod pre zariadenia používané na terapiu inhalovaním oxidu dusičného

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

EN

Inhalačné sústavy oxidu dusnatého. Časť 1: Dodávacie sústavy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

EN

Inhalačné sústavy oxidu dusnatého. Časť 2: Rozvodné sústavy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2007

SK

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 2: Odsávacie systémy odpadových anestetických plynov (ISO 7396-2: 2007)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2007

SK

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na bezpečnosť pľúcnych ventilátorov. Ventilátory na intenzívnu starostlivosť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 1: Prístroje s automatickou reguláciou pľúcami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2008

EN

Dýchacie filtračné systémy na anestetické a respiračné účely. Časť 1: Skúšobná metóda na hodnotenie filtračnej účinnosti pomocou soli (ISO 23328-1: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2008

EN

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2008

SK

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 4: Nízkotlakové regulátory (ISO 10524-4: 2008)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2008

EN

Prístroje na meranie prietoku pripájané ku koncovým jednotkám potrubných rozvodov medicinálnych plynov (ISO 15002: 2008)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2008

SK

Koncové jednotky na potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 2: Koncové jednotky na odsávacie systémy anestetických plynov (ISO 9170-2: 2008)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2009

EN

Pripojenie hadičiek na odber vzoriek plynov na anestetické a respiračné prístroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2009

SK

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-10: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na vývoj regulátorov fyziologickej uzavretej slučky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2009

EN

Dýchacie filtračné systémy na anestetické a respiračné účely. Časť 2: Nefiltračné aspekty (ISO 23328-2: 2002)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.