Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 11.040.10

Number of records: 373

Back
85 2104 Valid

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické parametre a skúšobné metódy

Release Date: 18.11.1982

85 2104 Valid

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické parametre a skúšobné metódy

Release Date: 01.01.1985

85 2104 Valid

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické parametre a skúšobné metódy

Release Date: 01.05.1987

07 8510 Valid

Plynové nádoby na lekárske použitie. Označovanie podľa obsahu

Release Date: 01.06.1999

85 5250 Valid

Zdravotnícke prístroje. Elektricky vytvárané poplachové signály

Release Date: 01.03.2001

85 2132 Valid

Pripojenie hadičiek na odber vzoriek plynov na anestetické a respiračné prístroje

Release Date: 01.03.2002

85 2126 Valid

Všeobecný návod pre zariadenia používané na terapiu inhalovaním oxidu dusičného

Release Date: 01.10.2002

85 2114 Valid

Inhalačné sústavy oxidu dusnatého. Časť 1: Dodávacie sústavy

Release Date: 01.10.2003

85 2114 Valid

Inhalačné sústavy oxidu dusnatého. Časť 2: Rozvodné sústavy

Release Date: 01.10.2003

85 2751 Valid

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 2: Odsávacie systémy odpadových anestetických plynov (ISO 7396-2: 2007)

Release Date: 01.10.2007

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na bezpečnosť pľúcnych ventilátorov. Ventilátory na intenzívnu starostlivosť

Release Date: 01.12.2007

83 2293 Valid

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 1: Prístroje s automatickou reguláciou pľúcami

Release Date: 01.07.2008

85 2124 Valid

Dýchacie filtračné systémy na anestetické a respiračné účely. Časť 1: Skúšobná metóda na hodnotenie filtračnej účinnosti pomocou soli (ISO 23328-1: 2003)

Release Date: 01.08.2008

85 2757 Valid

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2008

85 2750 Valid

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 4: Nízkotlakové regulátory (ISO 10524-4: 2008)

Release Date: 01.11.2008

85 2751 Valid

Koncové jednotky na potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 2: Koncové jednotky na odsávacie systémy anestetických plynov (ISO 9170-2: 2008)

Release Date: 01.12.2008

85 2132 Valid

Pripojenie hadičiek na odber vzoriek plynov na anestetické a respiračné prístroje

Release Date: 01.04.2009

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-10: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na vývoj regulátorov fyziologickej uzavretej slučky

Release Date: 01.07.2009

85 2124 Valid

Dýchacie filtračné systémy na anestetické a respiračné účely. Časť 2: Nefiltračné aspekty (ISO 23328-2: 2002)

Release Date: 01.07.2009

85 2769 Valid

Anestetické a respiračné zariadenia. Výmenníky tepla a vlhkosti (HMEs) na zvlhčovanie vdychovaných plynov. Časť 2: HMEs pre pacientov s tracheotómiou s minimálnym objemom vdychovaného vzduchu 250 ml (ISO 9360-2: 2001)

Release Date: 01.09.2009

85 2103 Valid

Pľúcne ventilátory na zdravotnícke použitie. Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a hlavné vlastnosti. Časť 6: Zariadenia na podporu dýchania pre domácu starostlivosť (ISO 10651-6: 2004)

Release Date: 01.09.2009

Dotaz zabral 0,425s.