Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 11.040.20

Number of records: 186

Back
85 5830 Valid

Sterilné rektálne katétre na jednorazové použitie

Release Date: 01.12.2001

85 5832 Valid

Katétre. Skúšobné metódy na zalomené katétre s jedným lúmenom a zdravotnícke hadice

Release Date: 01.09.2003

70 3360 Valid

Obaly na injekčné striekačky a príslušenstvo. Časť 3: Hliníkové lemovacie uzávery na injekčné fľaštičky (ISO 8362-3: 2001)

Release Date: 01.12.2003

85 5225 Valid

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 3: Stanovenie výpočtu uvoľnených častíc (ISO 8871-3: 2003)

Release Date: 01.01.2005

85 5225 Valid

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 1: Vylúhovateľnosť vo vodných autoklávoch (ISO 8871-1: 2003)

Release Date: 01.02.2005

85 5225 Valid

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 4: Biologické požiadavky a skúšobné metódy (ISO 8871-4: 2006)

Release Date: 01.12.2006

85 6212 Valid

Plastové skladacie nádoby na ľudskú krv a krvné komponenty. Časť 3: Súpravy vakov na krv so zabudovaným príslušenstvom (ISO 3826-3: 2006)

Release Date: 01.05.2008

85 6212 Valid

Plastové skladacie nádoby na ľudskú krv a krvné komponenty. Časť 2: Grafické značky používané na štítkoch a v príbalových letákoch (ISO 3826-2: 2008)

Release Date: 01.01.2009

70 3350 Valid

Infúzne prístroje na zdravotnícke účely. Časť 3: Hliníkové uzávery na infúzne fľaše (ISO 8536-3: 2009)

Release Date: 01.10.2009

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel

Release Date: 01.10.2010

85 6260 Valid

Injekčné vybavenie na zdravotnícke účely. Časť 1: Injekčné ampulky (ISO 9187-1: 2010)

Release Date: 01.03.2011

85 6260 Valid

Injekčné vybavenie na zdravotnícke účely. Časť 2: Ampulky narezané v jednom bode (ISO 9187-2: 2010)

Release Date: 01.03.2011

70 3360 Valid

Obaly na injekčné preparáty a príslušenstvo. Časť 7: Kombinované hliníkovo-plastové lemovacie uzávery bez prekrývajúcej plastovej časti pre injekčné fľaštičky (ISO 8362-7: 2006)

Release Date: 01.07.2011

70 3360 Valid

Obaly na injekčné striekačky a príslušenstvo. Časť 6: Kombinované hliníkovo-plastové uzávery na injekčné fľaštičky (ISO 8362-6: 2010)

Release Date: 01.09.2011

70 3360 Valid

Obaly na injekčné preparáty a príslušenstvo. Časť 4: Injekčné fľaštičky z hutného skla (ISO 8362-4: 2011)

Release Date: 01.01.2012

70 3350 Valid

Infúzne prístroje na zdravotnícke použitie. Časť 1: Infúzne sklené fľaše (ISO 8536-1: 2011)

Release Date: 01.01.2012

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel

Release Date: 01.05.2012

70 3350 Valid

Infúzne prístroje na zdravotnícke použitie. Časť 5: Infúzne súpravy s byretou na jedno použitie s gravitačným dávkovaním (ISO 8536-5: 2004)

Release Date: 01.07.2013

70 3350 Valid

Infúzne prístroje používané v zdravotníctve. Časť 8: Infúzne prístroje na jednorazové použitie s tlakovým infúznym aparátom (ISO 8536-8: 2015)

Release Date: 01.11.2015

70 3350 Valid

Infúzne prístroje používané v zdravotníctve. Časť 10: Príslušenstvo pre kvapalinové vedenia na jednorazové použitie s tlakovým infúznym aparátom (ISO 8536-10: 2015)

Release Date: 01.11.2015

70 3350 Valid

Infúzne prístroje používané v zdravotníctve. Časť 9: Hadičky na jednorazové použitie s tlakovým infúznym aparátom (ISO 8536-9: 2015)

Release Date: 01.11.2015

Dotaz zabral 0,408s.