Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 11.040.70

Počet záznamov: 253

Back
19 5004 Valid

Optika a optické prístroje. Očná optika. Šablóny (ISO 11380:1994)

Vydanie: 01.04.1999

19 5019 Valid

Optické prístroje. Perimetre (ISO 12866: 1999)

Vydanie: 01.06.2001

19 5001 Valid

Optika a optické prístroje. Oftalmológia. Kruhová uhlová stupnica (ISO 8429:1986)

Vydanie: 01.08.2001

19 5027 Valid

Očná optika. Kontaktné šošovky. Mikrobiologické požiadavky a skúšobné metódy na výrobky a postup čistenia kontaktných šošoviek (ISO 14729: 2001)

Vydanie: 01.12.2001

19 0570 Valid

Očná optika. Hotové okuliarové šošovky s neobrúseným okrajom. Časť 5: Minimálne požiadavky na povrchy okuliarových šošoviek odolných proti obrusovaniu (ISO 8980-5: 2005)

Vydanie: 01.01.2006

19 5100 Valid

Očná optika. Rámy okuliarov. Slovník a zoznam ekvivalentných termínov (ISO 7998: 2005)

Vydanie: 01.03.2006

19 5014 Valid

Optika a optické prístroje. Skúšobné šošovky na kalibráciu fokometra. Časť 2: Skúšobné šošovky fokometrov na meranie kontaktných šošoviek (ISO 9342-2: 2005)

Vydanie: 01.06.2006

19 5039 Valid

Očná optika. Výmena informácií o optických prístrojoch (ISO 16284: 2006)

Vydanie: 01.08.2006

19 5013 Valid

Oftalmologické prístroje. Retinoskopy (ISO 12865: 2006)

Vydanie: 01.12.2006

19 5116 Valid

Očná optika. Konečná úprava neobrúsených okuliarových šošoviek. Časť 4: Špecifikácia a skúšobné metódy antireflexných vrstiev (ISO 8980-4: 2006)

Vydanie: 01.02.2007

19 5115 Valid

Oftalmologické prístroje. Základné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Ochrana pred svetelným nebezpečenstvom (ISO 15004-2: 2007)

Vydanie: 01.07.2007

19 0520 Valid

Očná optika a optické prístroje. Spôsoby zaznamenávania aberácií ľudského oka (ISO 24157: 2008)

Vydanie: 01.11.2008

19 5019 Valid

Optické prístroje. Perimetre (ISO 12866:1999/Amd 1:2008)

Vydanie: 01.05.2009

19 5300 Valid

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 4: Informácie a označovanie (ISO 11979-4: 2008)

Vydanie: 01.05.2009

19 5006 Valid

Optické prístroje. Fundus kamery (ISO 10940: 2009)

Vydanie: 01.12.2009

19 5015 Valid

Oftalmologické prístroje. Synoptofóry (ISO 10944: 2009)

Vydanie: 01.01.2010

19 5016 Valid

Oftalmologické prístroje. Tonometre (ISO 8612: 2009)

Vydanie: 01.02.2010

19 5038 Valid

Oftalmologické pomôcky. Skúšobné kontaktné šošovky (ISO 9801: 2009)

Vydanie: 01.05.2010

19 5005 Valid

Optické prístroje. Endoiluminátory. Základné požiadavky a skúšobné metódy bezpečnosti optického žiarenia (ISO 15752: 2010)

Vydanie: 01.05.2010

19 5108 Valid

Oftalmologické prístroje. Očné refraktometre (ISO 10342: 2010)

Vydanie: 01.10.2010

19 5012 Valid

Oftalmologické prístroje. Skúšobné rámy (ISO 12867: 2010)

Vydanie: 01.10.2010

Dotaz zabral 0,407s.