Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.020

Number of records: 276

Back
83 7000 Valid

Sústava noriem v oblasti ochrany prírody. Základné ustanovenia

Release Date: 14.11.1980

46 5329 Valid

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície pre spoluprácu v RVHP

Release Date: 19.02.1986

46 5332 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach

Release Date: 19.02.1986

46 5341 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Metódy stanovenia znečisťujúcich látok. Všeobecné požiadavky

Release Date: 19.02.1986

46 5350 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Nomenklatúra ukazovateľov zdravotného stavu pôd

Release Date: 19.02.1986

83 7005 Valid

Ochrana prírody. Krajiny. Termíny a definície

Release Date: 11.05.1987

69 1809 Valid

Závitovkové vytláčacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 25.05.1987

46 5328 Valid

Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov

Release Date: 10.08.1987

46 5340 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Termíny a definície

Release Date: 10.08.1987

46 5342 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Všeobecné požiadavky na klasifikáciu pôd podľa vplyvu znečisťujúcich chemických látok

Release Date: 10.08.1987

46 5351 Valid

Ochrana prírody. Pôdy. Pasport pôd

Release Date: 10.08.1987

83 7006 Valid

Ochrana prírody. Krajiny. Klasifikácia

Release Date: 05.12.1988

69 4911 Valid

Acetylénové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostné predpisy

Release Date: 14.05.1990

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 04.01.1991

48 2714 Valid

Ochrana lesa. Ochrana lesa proti ploskankám rodu Cephalcia Pz.

Release Date: 01.03.1997

48 2723 Valid

Ochrana lesa. Ochrana lesa proti drevokaznému hmyzu na ihličnatých drevinách

Release Date: 01.03.1997

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.12.2000

87 0019 Valid

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-5: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Zariadenia na pozemných dopravných prostriedkoch

Release Date: 01.08.2002

87 0019 Valid

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-6: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prostredie na lodiach

Release Date: 01.08.2002

87 0019 Valid

Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-7: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prenosné a nestacionárne používanie

Release Date: 01.08.2002

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.11.2002

Dotaz zabral 0,407s.