Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.020.99

Number of records: 12

Back
73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 04.01.1991

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.12.2000

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.11.2002

72 0013 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Koncept horizontálnych skúšobných postupov na podporu požiadaviek smernice o stavebných výrobkoch

Release Date: 01.02.2011

36 9066 Valid

Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť: 4: Environmentálne aspekty. Požiadavky a správy

Release Date: 01.02.2014

83 5808 Valid

Vonkajšie ovzdušie. Monitorovanie účinkov geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Monitorovanie peľov. Časť 1: Technický odber vzoriek peľov pomocou peľového hmotnostného filtra a pomocou vzorkovača Sigma-2

Release Date: 01.01.2016

83 5808 Valid

Vonkajšie ovzdušie. Monitorovanie účinkov geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Monitorovanie peľov. Časť 2: Biologický odber vzoriek peľov pomocou kolónií včiel

Release Date: 01.01.2016

95 5010 Valid

Služby rekreačného potápania. Požiadavky na výcvik rekreačných potápačov o environmentálnom povedomí (ISO 21417: 2019)

Release Date: 01.04.2020

27 5005 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Kontrola postrekovačov v prevádzke. Časť 5: Letecké postrekovacie systémy (ISO 16122-5: 2020)

Release Date: 01.06.2021

72 0033 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie ekotoxicity eluátov stavebných výrobkov

Release Date: 01.04.2023

72 0039 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Výhody a nevýhody spôsobov oznamovania potenciálneho úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemnej alebo povrchovej vody a vnútorného ovzdušia

Release Date: 01.05.2024

36 9064 Withdrawn

Audiozariadenia, videozariadenia, zariadenia informačnej a komunikačnej techniky. Návrh zohľadňujúci dopady na životné prostredie

Release Date: 01.10.2008

Dotaz zabral 0,416s.