Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.040.30

Počet záznamov: 108

Späť

Platná

Vydanie: 25.06.1982

CS

Uhoľné bane. Metóda stanovenia prašnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1983

Uhoľné bane. Metóda stanovenia prašnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.01.1984

CS

Protiprašné zariadenia banských raziacich strojov. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1992

CS

Odber a rozbor vzoriek inertného prachu a zmesi uhoľného a inertného prachu

Objednať normu

STN EN 481

83 3621

Platná

Vydanie: 01.04.1998

SK

Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2003

CS

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Odoberanie vzoriek častíc atmosféfy a plynov v dýchacej zóne operátora. Časť 2: Odber vzoriek plynu (ISO 10882-2: 2000)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2004

EN

Pracovné ovzdušie. Stanovenie tuhých častíc v emisiách z dieselových motorov. Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2007

EN

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Výpočet koncentrácie aerosólovej frakcie zo zdravotného hľadiska z koncentrácie nameranej vzorkovačom so známymi pracovnými charakteristikami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2010

EN

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 1: Výber monitora na špecifické aplikácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2010

EN

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 2: Hodnotenie koncentrácií polietavých častíc optickými čítačmi častíc

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2011

EN

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Charakterizácia ultrajemných aerosólov/nanoaerosólov. Stanovenie granulometrického zloženia a početnej koncentrácie systémami na analýzu diferenciálnej mobility (ISO 28439: 2011)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2013

EN

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 3: Hodnotenie koncentrácií polietavých častíc fotometrami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2014

EN

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 1: Požiadavky a referenčné skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2014

EN

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 3: Kontinuálna kvapková metóda

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 2: Laboratórny test účinnosti založený na stanovení účinnosti odberu vzoriek

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 4: Laboratórny test účinnosti na základe porovnávania koncentrácií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 5: Test účinnosti aerosólových vzorkovačov a porovnávanie vzorkovačov vykonané na pracovisku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 6: Preprava a spracovanie testov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 3: Analýza dát účinnosti odberu vzoriek

Objednať normu

Dotaz zabral 0,414s.