Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.040.30

Number of records: 108

Back
44 6505 Valid

Uhoľné bane. Metóda stanovenia prašnosti

Release Date: 25.06.1982

44 6505 Valid

Uhoľné bane. Metóda stanovenia prašnosti

Release Date: 01.06.1983

44 6571 Valid

Protiprašné zariadenia banských raziacich strojov. Technické požiadavky

Release Date: 16.01.1984

44 6405 Valid

Odber a rozbor vzoriek inertného prachu a zmesi uhoľného a inertného prachu

Release Date: 01.08.1992

83 3621 Valid

Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu

Release Date: 01.04.1998

05 0606 Valid

Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Odoberanie vzoriek častíc atmosféfy a plynov v dýchacej zóne operátora. Časť 2: Odber vzoriek plynu (ISO 10882-2: 2000)

Release Date: 01.11.2003

83 3814 Valid

Pracovné ovzdušie. Stanovenie tuhých častíc v emisiách z dieselových motorov. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.09.2004

83 3604 Valid

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Výpočet koncentrácie aerosólovej frakcie zo zdravotného hľadiska z koncentrácie nameranej vzorkovačom so známymi pracovnými charakteristikami

Release Date: 01.08.2007

83 3805 Valid

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 1: Výber monitora na špecifické aplikácie

Release Date: 01.12.2010

83 3805 Valid

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 2: Hodnotenie koncentrácií polietavých častíc optickými čítačmi častíc

Release Date: 01.12.2010

83 3605 Valid

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Charakterizácia ultrajemných aerosólov/nanoaerosólov. Stanovenie granulometrického zloženia a početnej koncentrácie systémami na analýzu diferenciálnej mobility (ISO 28439: 2011)

Release Date: 01.09.2011

83 3805 Valid

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 3: Hodnotenie koncentrácií polietavých častíc fotometrami

Release Date: 01.01.2013

83 3618 Valid

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 1: Požiadavky a referenčné skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2014

83 3618 Valid

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 3: Kontinuálna kvapková metóda

Release Date: 01.04.2014

83 3622 Valid

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.11.2014

83 3622 Valid

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 2: Laboratórny test účinnosti založený na stanovení účinnosti odberu vzoriek

Release Date: 01.11.2014

83 3622 Valid

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 4: Laboratórny test účinnosti na základe porovnávania koncentrácií

Release Date: 01.11.2014

83 3622 Valid

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 5: Test účinnosti aerosólových vzorkovačov a porovnávanie vzorkovačov vykonané na pracovisku

Release Date: 01.11.2014

83 3622 Valid

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 6: Preprava a spracovanie testov

Release Date: 01.11.2014

83 3622 Valid

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 3: Analýza dát účinnosti odberu vzoriek

Release Date: 01.11.2014

83 3635 Valid

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.08.2015

Dotaz zabral 0,439s.