Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.060

Počet záznamov: 1082

Back
73 6639 Valid

Zdroje požiarnej vody

Vydanie: 19.12.1960

73 6639 Valid

Zdroje požiarnej vody

Vydanie: 01.01.1964

11 9056 Valid

Hydraulika. Akumulátory. Technické požiadavky a metódy skúšania

Vydanie: 31.08.1972

11 9056 Valid

Hydraulika. Akumulátory. Technické požiadavky a metódy skúšania

Vydanie: 01.11.1977

68 4060 Valid

Čisté chemikálie a činidlá. Príprava roztokov pre kolorimetriu a nefelometriu

Vydanie: 30.03.1979

83 0530 Valid

Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie ropy a ropných látok

Vydanie: 14.04.1981

73 6713 Valid

Dažďové vpusty

Vydanie: 02.11.1981

07 7403 Valid

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

Vydanie: 22.01.1982

68 4063 Valid

Čisté chemikálie a činidlá. Voda destilovaná

Vydanie: 09.03.1982

83 0540 Valid

Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok

Vydanie: 06.12.1982

83 0540 Valid

Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie extrahovateľných látok

Vydanie: 06.12.1982

13 2116 Valid

Tvarovka čistiaca s kruhovým čistiacim otvorom

Vydanie: 07.12.1983

13 2121 Valid

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky dvojité

Vydanie: 07.12.1983

13 2109 Valid

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatych odstredivo

Vydanie: 18.06.1986

13 2112 Valid

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame liate odstredivo

Vydanie: 18.06.1986

13 2120 Valid

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché

Vydanie: 18.06.1986

13 2125 Valid

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody

Vydanie: 18.06.1986

13 2140 Valid

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená

Vydanie: 18.06.1986

75 5630 Valid

Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou

Vydanie: 13.10.1986

75 0170 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kvality vôd

Vydanie: 01.11.1986

75 3418 Valid

Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením pri doprave ropy a ropných látok cestnými vozidlami

Vydanie: 23.02.1987

Dotaz zabral 0,390s.