Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.060.40

Počet záznamov: 356

Späť

Platná

Vydanie: 30.03.1979

CS

Čisté chemikálie a činidlá. Príprava roztokov pre kolorimetriu a nefelometriu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.04.1981

CS

Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie ropy a ropných látok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.12.1982

CS

Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.12.1982

CS

Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie extrahovateľných látok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1986

CS

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kvality vôd

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.04.1987

CS

Kvalita teplej úžitkovej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie draslíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie sodíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie vápnika

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie horčíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie kobaltu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie extrahovateľných látok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. Stanovenie nepolárnych uhľovodíkov - ropných látok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.01.1989

CS

Nefelometrické prístroje na stanovenie zákalu vody. Všeobecné a technické podmienky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1990

CS

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie ochrany vôd a procesov zmien kvality vôd

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1991

CS

Kvalita vody. Stanovenie absorbancie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1991

CS

Kvalita vody. Stanovenie extrahovateľného organicky viazaného chlóru

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1991

CS

Kvalita vody. Stanovenie trihalogénmetánu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1991

CS

Kvalita vody. Stanovenie fluoranténu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1992

CS

Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.