Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.180

Number of records: 291

Back
27 0140 Valid

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Prístupy a stanovište obsluhy

Release Date: 18.08.1986

30 0306 Valid

Cestné vozidlá. Špeciálne nákladné vozidlá. Ergonomické a bezpečnostné požiadavky

Release Date: 14.09.1987

27 0140 Valid

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Prístupy a stanovište obsluhy

Release Date: 01.04.1989

27 8012 Valid

Stavebné stroje a zariadenia. Sedadlá obsluhy. Ergonomické požiadavky

Release Date: 13.12.1989

27 0502 Valid

Žeriavy mobilné výložníkové. Prístupy a stanovište obsluhy

Release Date: 31.08.1990

27 0140 Valid

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Prístupy a stanovište obsluhy

Release Date: 01.05.1991

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 2. časť: Požiadavky na pracovné úlohy - Pokyny

Release Date: 01.10.1997

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 13: Príručka používateľa (ISO 9241-13:1998)

Release Date: 01.01.2001

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 14: Vedenie dialógu pomocou menu (ISO 9241-14:1997)

Release Date: 01.09.2001

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 16: Vedenie dialógu pomocou priamej manipulácie (ISO 9241-16: 1999)

Release Date: 01.09.2001

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 9241-1:1997)

Release Date: 01.09.2001

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 6: Požiadavky na pracovné prostredie (ISO 9241-6:1999)

Release Date: 01.09.2001

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 5: Požiadavky na usporiadanie pracovného miesta a na pracovnú polohu (ISO 9241-5:1998)

Release Date: 01.10.2001

83 3572 Valid

Ergonomické zásady vo vzťahu k psychickému pracovnému zaťaženiu. Časť 2: Navrhované princípy (ISO 10075-2:1996)

Release Date: 01.10.2001

83 3568 Valid

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 1: Princípy a navrhovanie riadiacich stredísk (ISO 11064-1:2000)

Release Date: 01.10.2001

83 3568 Valid

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 2: Zásady zloženia riadiacej skupiny (ISO 11064-2:2000)

Release Date: 01.10.2001

83 3550 Valid

Ergonómia tepelného prostredia. Zásady a používanie príslušných medzinárodných noriem (ISO 11399:1995)

Release Date: 01.01.2002

83 3568 Valid

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 3: Riadiaca miestnosť (ISO 11064-3:1999)

Release Date: 01.05.2002

83 2091 Valid

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 9241-1:1997)

Release Date: 01.11.2002

83 3581 Valid

Ergonómia programového vybavenia pre multimediálne používateľské rozhrania. Časť 1: Zásady navrhovania a štruktúra (ISO 14915-1:2002)

Release Date: 01.07.2003

83 3551 Valid

Ergonómia tepelného prostredia. Prístroje na meranie fyzikálnych veličín (ISO 7726:1998)

Release Date: 01.07.2003

Dotaz zabral 0,325s.