Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.220.20

Počet záznamov: 318

Back
92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

Vydanie: 01.07.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 9: Požiadavky a skúšobné metódy na špeciálne požiarne hlásiče

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na poplachové zariadenia

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

Vydanie: 01.08.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

Vydanie: 01.08.2004

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Vydanie: 01.11.2004

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Vydanie: 01.11.2004

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

Vydanie: 01.12.2004

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby

Vydanie: 01.04.2005

92 0400 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Vydanie: 01.07.2005

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Vydanie: 01.12.2005

92 0425 Valid

Dymové signalizačné zariadenia

Vydanie: 01.03.2006

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče

Vydanie: 01.07.2006

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru

Vydanie: 01.07.2006

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Vydanie: 01.08.2006

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

Vydanie: 01.09.2006

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu

Vydanie: 01.10.2006

Dotaz zabral 0,416s.