Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.220.20

Počet záznamov: 318

Back
92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu

Vydanie: 01.10.2006

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače

Vydanie: 01.12.2006

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia

Vydanie: 01.12.2006

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky

Vydanie: 01.12.2006

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Vydanie: 01.12.2006

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 21: Zariadenia na prenos signalizácie požiaru a signalizácie porúch

Vydanie: 01.01.2007

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče

Vydanie: 01.01.2007

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

Vydanie: 01.02.2007

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

Vydanie: 01.04.2007

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu

Vydanie: 01.09.2007

92 0420 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text)

Vydanie: 01.12.2007

92 0420 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba (Konsolidovaný text)

Vydanie: 01.12.2007

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 2-1: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou. Jednožilové káble

Vydanie: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 2-2: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou. Viacžilové káble

Vydanie: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 3-1: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou s redukovanými rozmermi. Jednožilové káble

Vydanie: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 3-2: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou s redukovanými rozmermi. Viacžilové káble

Vydanie: 01.03.2009

92 0425 Valid

Dymové signalizačné zariadenia

Vydanie: 01.04.2009

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru

Vydanie: 01.04.2009

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory

Vydanie: 01.04.2009

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje

Vydanie: 01.04.2009

Dotaz zabral 0,421s.